Survey was not found

Most likely causes

  • Your link is invalid.
  • The owner of the survey has removed the survey.

What you can try

  • Make sure the link in your browser is the same as the one you clicked on or received in e-mail.
  • Contact the owner of survey or the sender of the link.

Kyselyä ei löydy

Todennäköisimmät syyt

  • Käyttämäsi linkki on virheellinen.
  • Kyselyn tekijä on poistanut kyselyn.

Voit yrittää seuraavaa

  • Tarkista, että selaimessa näkyvä linkki on sama kuin vastaanottamasi.
  • Ota yhteyttä kyselyn tekijään tai linkin lähettäjään.


© Copyright 2016 QuestBack Oy. All rights reserved